231 200x150 - วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ Directadmin โดย Asiagb.com

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ Directadmin โดย Asiagb.com

1.เลือก Email Accounts

231 - วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ Directadmin โดย Asiagb.com

 

2.คลิกเลือก “Change”

241 - วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ Directadmin โดย Asiagb.com

3.ใส่รหัสผ่านเดิม
4.ใส่รหัสผ่านใหม่
DirectAdmin Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งาน DirectAdmin
Main FTP Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านหลักสำหรับเข้าใช้งาน FTP
Main Database Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านหลักสำหรับเข้าใช้งาน Database
5.คลิกเลือก “Submit”

251 - วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ Directadmin โดย Asiagb.com

6.ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเปลี่ยนสำเร็จครับ

261 - วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ Directadmin โดย Asiagb.com

155 200x150 - วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

1.คลิกเลือก “MYSQL Management”

155 - วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

 

2.คลิกเลือก ชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการเปลี่ยน Password

164 - วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

3.คลิกเลือก “Modify password”

173 - วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

4.ใส่ Password ที่จะเปลี่ยนใหม่ให้เหมือนกันทั้งสองช่อง
5.คลิก “Save”

183 - วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

6.ถ้าขึ้นแบบกแสดงว่าเปลี่ยนสำเร็จครับ

192 - วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com