วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านอีเมล์ Directadmin โดย Asiagb.com

1.เลือก Email Accounts

23

 

2.คลิกเลือก “Change”

24

3.ใส่รหัสผ่านเดิม
4.ใส่รหัสผ่านใหม่
DirectAdmin Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านเข้าใช้งาน DirectAdmin
Main FTP Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านหลักสำหรับเข้าใช้งาน FTP
Main Database Account <<< เลือกเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านหลักสำหรับเข้าใช้งาน Database
5.คลิกเลือก “Submit”

25

6.ถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าเปลี่ยนสำเร็จครับ

26

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

1.คลิกเลือก “MYSQL Management”

15

 

2.คลิกเลือก ชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการเปลี่ยน Password

16

3.คลิกเลือก “Modify password”

17

4.ใส่ Password ที่จะเปลี่ยนใหม่ให้เหมือนกันทั้งสองช่อง
5.คลิก “Save”

18

6.ถ้าขึ้นแบบกแสดงว่าเปลี่ยนสำเร็จครับ

19