1111 200x150 - วิธีการสร้างฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

วิธีการสร้างฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

1.คลิก Mysql Management

1111 - วิธีการสร้างฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

 

2.คลิก Create New Database 1210 - วิธีการสร้างฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

3.รายละเอียดฐานข้อมูล
– ตั้งค่า Database
Database Name คือ ชื่อฐานข้อมูล
Database Username คือ ชื่อล็อคอินจัดการฐานข้อมูล
Username Password คือ รหัสผ่าน
Confirm Password คือ ให้ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
4.คลิก Create

136 - วิธีการสร้างฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

5.ถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยครับ

145 - วิธีการสร้างฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com