128 200x150 - วิธีการ แก้ไขชื่อโดเมน Directadmin โดย Aasiagb.com

วิธีการ แก้ไขชื่อโดเมน Directadmin โดย Aasiagb.com

1.คลิก “Domain Setup”

128 - วิธีการ แก้ไขชื่อโดเมน Directadmin โดย Aasiagb.com

2. เลือก Change a Domain Name

68 - วิธีการ แก้ไขชื่อโดเมน Directadmin โดย Aasiagb.com

3.เลือกโดเมนที่ต้องการ
4.ระบุชื่อโดเมนที่ต้องการ
5.กด Change

58 - วิธีการ แก้ไขชื่อโดเมน Directadmin โดย Aasiagb.com

6.ถ้าขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยครับ78 - วิธีการ แก้ไขชื่อโดเมน Directadmin โดย Aasiagb.com