วิธีใช้ Domain Pointers บน Diretadmin By Asiagb.com

1.เลือกที่

41

 

2.ที่ Add New Domain Pointer ระบุโดเมนที่ต้องการ
3.คลิก “Add”
42

4.โดเมนที่เราได้ Add ไปแล้วจะแสดงผลที่ Source Domain

43

5.หากต้องการลบโดเมนใน Source Domain ให้ติ๊กที่โดเมนที่เราต้องการ
6.คลิก Delete


44