, วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

1.คลิกเลือก “MYSQL Management”

, วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

 

2.คลิกเลือก ชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการเปลี่ยน Password

, วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

3.คลิกเลือก “Modify password”

, วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

4.ใส่ Password ที่จะเปลี่ยนใหม่ให้เหมือนกันทั้งสองช่อง
5.คลิก “Save”

, วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com

6.ถ้าขึ้นแบบกแสดงว่าเปลี่ยนสำเร็จครับ

, วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน ฐานข้อมูล Directadmin โดย Asiagb.com