วิธีลง Openvpn บน Centos 7 ง่ายสุดๆ

#Centos 7
http://swupdate..org/as/-as-2.1.9-CentOS7.x86_64.
rpm -i openvpn-as-2.1.9-CentOS7.x86_64.rpm
passwd openvpn

 

Connect Client:
URL https://ipaddress:943

Connect Admin:
URL https://ipaddress:943/admin

 

service openvpn restart