วิธีติดตั้ง Vesta Controlpanel

เป็นการติดตั้งที่ง่ายที่สุดในโลกแล้วครับ ก๊อปวาง 2 บรรทัด

curl -O http://vestacp.com/pub/vst-install.sh

 Run it bash vst-install.sh