วิธีการเซ็ต Multi php ใน directadmin - Asiagb.com

วิธีการเซ็ต Multi php ใน directadmin

วิธีนี้สำหรับ Directadmin Cuscombuild 2.0 เท่านั้น

ง่ายๆครับ ก๊อปวางได้เลย ก่อน ก๊อปไปใช้แก้ PHP Version ตามต้องการได้เลยครับ

สามารถใช้งาน PHP 5.3 ขึ้นไปเท่านั้น Custombuild 2.0 จะไม่สามารถใช้ php 5.2 ได้ ต้อง คอมไพล์เองครับ

 

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build set php1_mode php-fpm
./build set php2_mode php-fpm
./build set php1_release 5.6
./build set php2_release 5.3

./build update
./build update_da

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build php n
./build rewrite_confs