สิ่งที่ต้องเตรียมใช้ในการกรอกข้อมูล

  • Email ของเจ้าของ Account

  • ธนาคารที่โอน

  • ยอดการโอน (ยอดต้องเป๊ะนะครับ)

  • วัน เวลา ที่โอน (ต้องเป๊ะนะครับ)

  • เลือก invouce ที่ต้องการจ่าย